Waarom doen we 't?

Het begin
Het begon allemaal tijdens de vakantiereizen die Petra van Haandel en Kees van den Broek al jaren maakten naar Gambia. Steeds  vaker zagen ze dingen waarvan ze dachten: “Daar zou iemand iets aan moeten doen!”. Direct gevolgd door de gedachte: “Wat kunnen wij doen?”.  Door hun achtergrond in de zorg in Nederland, richtte hun aandacht zich op de zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking. Een echt vergeten groep in Gambia. Er was werkelijk geen toekomst voor deze kinderen. Ze bezochten de enige school voor kinderen met een verstandelijke beperking in heel Gambia , voerden gesprekken met de directrice Lucy Sarfo en raakten enthousiast. Tijdens de opening van een nieuw gebouw op hun eigen zorgboerderij, vroegen Kees en Petra om geld voor de school in Gambia in plaats van cadeaus.

Met het opgehaalde geld vertrokken ze naar Gambia. Samen met Lucy werden openstaande rekeningen betaald, werd er voor drie maanden voedselvoorraad gekocht en toen was er nog geld over. Toch was dat niet bevredigend. Immers, als ze het jaar daarop weer met eenzelfde geldbedrag zouden langskomen, konden ze het weer op precies dezelfde manier uitgeven. Er was niets structureel veranderd. De problemen waren nog steeds hetzelfde.

Aan Lucy werd gevraagd wat ze echt nodig had. Wat zou echt helpen? Hoe kon de situatie in Gambia blijvend verbeterd worden? Het antwoord kwam heel snel. Een woonvoorziening waar de kinderen doordeweeks konden verblijven. Van de ruim 200 kinderen die waren ingeschreven, kon maar een fractie elke dag de reis naar school maken. De afstanden zijn gewoon te groot.

Prima doel. Laten we eraan beginnen! Want ook een reis van duizend kilometer, begint met de eerste stap!
 
De eerste stap

In 2006 werd Stichting Second Home opgericht. De fondsenwerving begon al eerder. Zo reden Kees en zijn zwager Jan van Haandel de Amsterdam-Banjul challenge om geld in te zamelen, gesteund door Jos Laurenssen en John Wagemakers, die in een groep eerder dezelfde route reden.

Het eerste jaar van de stichting was vooral fondsenwerving en informatie verzamelen. Waar, wie, hoe en wanneer. Dat waren de meest belangrijke vragen.

In 2008 vertrokken er vier stagiaires naar Gambia. Drie van hen volgden een HBO opleiding in de zorg. De vierde was vrijwilliger. Willeke, Steffie, Fay en Sandra stroopten hun mouwen op en gingen aan het werk. Met  steun van bestuurslid Jos Laurenssen in Gambia en ondersteuning via mail uit Nederland werd een locatie gehuurd, werden kinderen gescreend en personeel aangenomen en getraind. Onze geweldige dames hadden echter nog tijd over. Die zetten ze in op de school, waar ze hun kennis deelden met de leerkrachten. Gewoon door met voorbeelden te laten zien hoe het anders kan. In die drie maanden werd de basis gelegd voor de toekomst van de woonvoorziening.
 
Het vasthouden
Na die vliegende start werd het belangrijk om dingen vast te houden. Het Gambiaanse personeel moest wennen aan werken met kinderen met een beperking. De Gambiaanse manager moest leren managen en budgetteren.  De ouders moesten betrokken zijn en blijven bij de ontwikkeling van hun kinderen. De leerkrachten op school moesten kennis blijven gebruiken en delen.  Het bestuur in Nederland moest fondsen blijven werven om alles in stand te houden. Er moesten regelmatig stagiaires en vrijwilligers op de lodge zijn. En heel belangrijk: Er moesten plannen zijn voor de toekomst.  En dan niet alleen de toekomst van Stichting Second Home. Nee, plannen voor de toekomst van alle kinderen met een beperking in Gambia.

Er werden contacten gelegd met de regering van Gambia. Daar werden de plannen voorgelegd en er werd gevraagd om medewerking. Die vervolgens werd toegezegd.  Er werd in Nederland contact gelegd met hogescholen. Ook daar werden de plannen voorgelegd en ook daar werd positief gereageerd. Stichting Second Home werd langzaamaan een begrip in Gambia. Er wordt vertrouwen gebouwd. Tussen de stichting en de kinderen, hun ouders, familieleden, leerkrachten en alle anderen die betrokken zijn bij hun ontwikkeling.

Periode tussen 2010 en 2013
In 2010 werd er hard gewerkt aan vele voorbereidingen om in 2011 een groot evenement te organiseren. In april 2011 is er een GAMBIA dag georganiseerd mede door Second Home. Doel hierbij was om meerdere organisaties kennis te laten maken met elkaar en met elkaar te zorgen voor een betere, effectievere en efficientere hulp aan Gambia. Zo organiseerden we een Afrika markt, een concert met deelnemers van de eerste VOICE! Wil je hierover meer weten klik dan op de volgende link

2011 heeft voornamelijk in het teken gestaan van het zoeken naar een vervangend en betaalbaar onderkomen voor de kinderen. De lodge voldeed niet meer aan de normen. In december 2011 verhuisden de kinderen naar de nieuwe/huidige lodge. In 2012 moesten de kinderen en Gambiaanse medewerkers wennen in de nieuwe straat en nieuwe woning. Bij Second Home werken Gambiaanse mensen, zo gingen er in 2012 twee caretakers weg en zijn er twee nieuwe Gambiaanse caretakers gestart, zo startte er ook Gambiaanse mevrouw die veel wist van de financien. Zij heeft onderzocht wat er nodig was voor de kinderen en ze heeft de manager Marie geleerd om met een budget om te gaan. In 2013 heeft deze financiele vrouw weer afscheid genomen. Eind 2013 is een nieuwe watchman aangenomen en is 1 caretaker gestopt. Zij is niet vervangen. De ervaring heeft geleerd dat, door de contstante bezetting van 1 of 2 stagiaires vanuit Nederland, het voldoende is om met 1 caretaker te werken.
 
De toekomst
Er is nog veel te doen. Kijk maar verder op de site naar alle activiteiten van de stichting. Het delen van kennis, het scheppen van een toekomst voor de kinderen blijven ons uitgangspunt. Het uiteindelijke doel is om in 2020 de woonvoorziening volledig zelfstandig te laten werken. Financieel onafhankelijk en klaar om de toekomst met vertrouwen te veroveren.

< vorige pagina


Er worden diverse akties gehouden waar je aan kunt deelnemen. Ook nieuwe initiatieven en ideeën zijn van harte welkom!

Axi's uitgevoerd door mensen met een verstandelijke beperking. Schakel het Axi-team in voor een activiteit!

Volg Stichting Second Home:
..
Stichting Second Home
heeft de ANBI status
Fiscaalnr. 8168.75.212

Wilde Ganzen


Copyright Stichting Second Home 2012-2015 • webdesign www.gerwen.nl